Personuppgiftspolicy för

hjulmarken.se


Vilken data samlar vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) in om dig som besökare till sidan?

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan (om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera).


Syftet med (eventuell) insamling av din data

Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på hjulmarken.se), är för att ge information till besökarna på hjulmarken.se om något som du vill dela med dig av till fler.


Så behandlar vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) din (eventuella) data

Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera på hjulmarken.se, så kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc), samt (eventuella) publiceringen på hjulmarken.se för att delge våra besökare till hemsidan.

Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från hemsidan när du/vi känner att det är ett måste.


Mottagare av uppgifterna

Mottagarna av de uppgifter vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) kan publicera på hjulmarken.se är avsett för vår hemsidas besökare, som har ett intresse i vår marknad MOTALA Hjulmarken


Rättslig grund

Samtycke - avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss, (MAF - Marknadsarrangörers Förening) avseende publicering på hjulmarken.se


Vilka är dina rättigheter?

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att begära att vi ska radera din information.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sådant fall oss på telefon: 070-843 77 49

Om du anser att vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) behandlar dina personuppgifter på hemsidan på ett felaktigt sätt så kan du kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att dra tillbaka ett samtycke.


Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) sparar dina (eventuella) uppgifter på hemsidan till dess att du väljer att få dem borttagna.


Länkar till andra hemsidor

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att du besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.


Våra skyddsåtgärder

Vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från hemsidan (snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut).


Personuppgiftsansvarig(a)

Ansvarig för publiceringen av uppgifterna på hjulmarken.se är

MAF - Marknadsarrangörers Förening
Sturegatan 5 B
78431 Borlänge
Telefon: 070-843 77 49


Ändringar av ovanstående information

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi (MAF - Marknadsarrangörers Förening) jobbar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen, på hjulmarken.se


Marknadsarrangörers Förening anordnar Motala Hjulmarken 14-15 juni 2019. Marknaden planeras till och runt Stora Torget mitt i Motalas stadskärna.


Det unika med arrangemanget Motala Hjulmarken är att det finns så mycket befintligt i logistik och publik kopplat till Vätternrundan. Vi tänker oss ett 60-70 tal försäljare med ett brett och kvalitativt sortiment och vi förbehåller oss rätten av begränsa och välja ut försäljare för bästa bredd och för nöjda besökare. Exakt platsindelning kommer inte att vara klart förrän längre fram. Välkommen att visa ditt intresse för arrangemanget genom att ansöka om plats. 

 

Till platsansökan

Prislista


Pris per 3 meter marknadsplats med 3 meters djup 600:-


220 volt enfas (Skyddsjordad kontakt) 225: ex moms

16 amp. 3 fas 500:- ex moms

32 amp. 3 fas 700:- ex moms


Betalning sker mot faktura från oss och senast 20 maj.

Har inte betalning inkommit sker ingen påminnelse.


Om platsen anses förverkad, kan den inte hyras ut till

annan utställare, och därmed debiteras

beställande part platshyran.


Anmälan är bindande.

Marknadsplatser 


På och i anslutning till Stora Torget


Tillträde till marknadsområdet


Inflyttningstider

Torsdag 14/6 kl 22.00 - 24.00

Fredag 15/6 kl 07.00 - 10.00


Öppettider

Fredag 15/6 10.00 - 20.00 (Tivolit kl 10.00 - 24.00)

Lördag 16/6 09.00 - 18.00 (Tivolit 10.00 - 18.00)


Observera, INGA, bilar på marknadsgatorna under marknadens öppettider.

Parkering för knallebilar på anvisade platser av arrangören.


Parkering


Under marknadsdagarna och kopplat till Vätternrundan är det extremt svårt

att parkera i direkt anslutning till marknadsområdet. Det finns parkeringar strax

utanför stadskärnan och därifrån går bussar var 15:e minut. Bussarna stannar precis

vid marknadens entré från Drottningplan. Under arrangemanget är busstrafiken gratis.


Rekommendationer och bestämmelser

för

SVENSK MARKNADSHANDELOm arrangören


Marknadsarrangörers Förening bildades 1999 och sammansluter idag knappt 90 arrangörer

som tillsammans anordnar fler än 200 marknader om året. Föreningens huvudsyfte är att

genom nätverk och samverkan stärka varandras arrangemang. Föreningens styrelse är i

sin helhet aktiv för arrangerandet av Motala Hjulmarken. Ansvarig för arrangemanget

i Motala är föreningens ordförande Patrik Sikt.